Werkwijze

De werkwijze van Duim Voor Jou in Veldhoven kenmerkt zich door een open en transparante aanpak. Een belangrijke factor van Duim Voor Jou is dat zowel ouders als kinderen een duidelijk beeld hebben van de aanpak. Daarom houdt Duim Voor Jou van een heldere communicatie. Mocht er iets niet duidelijk zijn tijdens de begeleiding, dan kunt u altijd met uw vraag terecht. Misschien heeft u naar aanleiding van de website al vragen. Kijk dan eens bij de FAQs. Of bel of mail vrijblijvend voor meer informatie.


Kennismaking

Voorafgaand aan de therapie vindt een kort ori├źnterend gesprek plaats. Dit is gratis. In dit gesprek wordt de problematiek van het kind door de ouder aangegeven. Ik maak op basis van dat gesprek een globale inschatting of de therapie toepasbaar is voor de aangegeven problematiek. Wanneer u als ouder samen met mij tot de conclusie komt om mogelijk een behandeltraject te willen starten, resulteert dit gesprek in toezending van een vragenlijst die door u ingevuld moet worden.

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats met beide ouders en zal ongeveer een uur duren. We bespreken uw ervaringen ten aanzien van uw kind en wat uw wensen of verwachtingen zijn van de begeleiding. U bepaalt dan of u met mij verder wilt. Ik geef u dan definitief aan of ik de juiste hulpverlener voor uw kind ben. Als we dan samen besluiten te starten met de therapie, ontvangt u een behandelovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de zakelijke informatie vastgelegd. Na ondertekening door beide ouders en mijzelf als therapeut kan de therapie van start gaan.

Onderzoeksfase

“Tijdens de sessies sluit ik aan bij activiteiten die het kind leuk vindt.”

Er volgen vijf sessies van een uur met uw kind. Tijdens deze sessies leren we elkaar beter kennen en verhelderen we de hulpvraag van uw kind. Hierbij zet ik muziek, spel en diverse andere materialen en activiteiten in om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de interesses van uw kind. Middels gesprekken met diverse oplossingsgerichte therapiemogelijkheden ga ik met uw kind aan de slag. Hierbij maak ik gebruik van technieken zoals systeemtherapie, cognitieve therapie, gedragstherapie, ontspanningstherapie en speltherapie. Uw kind zal hierdoor meer inzicht in zijn gedachtes, gevoelens, gedrag en patronen krijgen. Zo kan het kind zijn eigen kwaliteiten en talenten (her)ontdekken. Daarna kan het kind zelf weer keuzes maken en oplossingen bedenken om op die manier dichter bij zichzelf te komen en gelukkig te zijn.

Oudergesprek

Na de onderzoeksfase volgt een oudergesprek. Tijdens deze tussenevaluatie bespreken we het proces en het verloop van de verdere behandeling. Eventueel krijgt u ondersteunende adviezen. Verder vertel ik alleen met toestemming van uw kind over inhoudelijke zaken.

Behandelfase

Het aantal sessies dat hierna volgt is afhankelijk van de hulpvraag, de behoefte van uw kind en het verloop van het proces. Tijdens deze periode is ondersteuning vanuit de ouders zeer gewenst. In overleg met u en uw kind wordt besloten wanneer het traject wordt afgerond. Er wordt gestreefd naar kortdurende behandeling en de gemiddelde duur is tien sessies.

Afronding

Wanneer uw kind weer controle heeft over het probleem en uw kind en u samen verder kunnen, wordt de therapie afgesloten in de vorm van een eindgesprek met u.

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op!
Ga naar contactpagina

Platanenlaan 21
5507 ME  Veldhoven

(+31) 6 5100 1943
info@duimvoorjou.nl
NFG lidnummer: 8543
RBCZ licentienummer: 170677R
SKJ nummer: 140002027

Kvk nr.: 66542189
AGB praktijkcode: 90062567
AGB zorgverlenercode: 90103172