Tarieven en vergoedingen

Op deze pagina vindt u alles wat u wilt weten over de tarieven en vergoedingen.

Om in aanmerking te komen voor hulp van Duim Voor Jou in Veldhoven is geen verwijzing van de huisarts nodig. Ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met Duim Voor Jou. Tot op heden heeft Duim Voor Jou nog géén wachtlijst en kan hulp dus snel geboden worden.


Tarieven

  • Telefonisch kennismakingsgesprek – gratis
  • Intakegesprek (1 uur) – € 70,00
  • Behandelsessie (1 uur) – € 70,00
  • Tussenevaluatie (1 uur) – € 70,00
  • Eindevaluatie (1 uur) – € 70,00

Alle bedragen zijn inclusief voorbereidingstijd, uitwerking en gebruik van materialen.

De door Duim Voor Jou geleverde diensten zijn vrijgesteld van BTW aangezien deze kunnen worden aangemerkt als individuele gezondheidskundige verzorging van de mens. Er wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in het besluit van 29 maart 2016, BLKB2016/433M.

Verhinderd?

Dat kan gebeuren. In dat geval dient de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch afgezegd te worden. Bij niet tijdig afzeggen is Duim Voor Jou gerechtigd om het normale tarief in rekening te brengen. Zie verder de Algemene Voorwaarden die door Duim Voor Jou gehanteerd worden.

Vergoeding en klacht

Duim Voor Jou staat ingeschreven bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) onder lidnummer 8543. Doordat de praktijk aangesloten is bij deze beroepsvereniging vergoeden 35 zorgverzekeraars de behandelingen geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering. Kijk op de vergoedingenpagina van de NFG of uw verzekering er ook bij staat of informeer bij uw eigen zorgverzekeraar.

Zoals elke professionele zorgverlener is Duim Voor Jou verantwoordelijk om de regelgeving omtrent de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) in orde te hebben. Duim Voor Jou heeft ervoor gekozen om de afhandeling van klachten via de NFG te laten verlopen.

Duim Voor Jou is ook opgenomen in het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)/TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg)-register onder nummer 170677R. Hierdoor vergoeden ook zorgverzekeraar VGZ en haar labels de therapie geheel of gedeeltelijk. Kijk op https://www.rbcz.nu/vergoedingen.html of uw verzekering er ook bij staat of informeer bij uw eigen zorgverzekering.

De informatie die Duim Voor Jou verstrekt over vergoedingen wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Toch wordt geadviseerd om altijd vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar of en hoeveel daadwerkelijk vergoed wordt.

Overige info

Duim Voor Jou heeft helaas geen wachtruimte.

Duim Voor Jou neemt tijdens sessies de telefoon niet op. U kunt wel een bericht achterlaten op de voicemail. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Hier kunt u de folder van Duim Voor Jou downloaden in PDF formaat.

Download onze folder
Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op!
Ga naar contactpagina

Platanenlaan 21
5507 ME  Veldhoven

(+31) 6 5100 1943
info@duimvoorjou.nl
NFG lidnummer: 8543
RBCZ licentienummer: 170677R
SKJ nummer: 140002027

Kvk nr.: 66542189
AGB praktijkcode: 90062567
AGB zorgverlenercode: 90103172