Kindercoaching

Wat is kindercoaching

Duim Voor Jou in Veldhoven kan haar werk doen als kindercoach en als kinder- en jeugdtherapeut. De kindercoach richt zich net als de kindertherapeut op het begeleiden van kinderen met lichte sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen en hun ouders. Kindercoaching start vanuit het probleemgedrag wat het kind laat zien. Dat gedrag is vaak een gevolg van een onderliggende oorzaak, die soms niet direct aan het gedrag gerelateerd wordt. Er wordt bij coaching gewerkt op het gebied van gedrag en vaardigheden. Hierbij wordt gestreefd naar concrete resultaten en specifieke acties op korte termijn.

De kindertherapeut gaat eerst op zoek naar de oorzaak om van daaruit tot een oplossing te komen. Duim Voor Jou vindt het belangrijk om juist die oorzaak op te sporen en het probleem bij de bron aan te pakken en dus niet alleen “pleisters te plakken”. Door extra opleiding, bijscholing en ervaring heeft Duim Voor Jou de methodes in huis om samen met het kind en de ouders het probleemgedrag met een passende aanpak te behandelen. De therapeut werkt op alle gebieden, dus ook op dat van identiteit en zingeving.

 


Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op!
Ga naar contactpagina

Platanenlaan 21
5507 ME  Veldhoven

(+31) 6 5100 1943
info@duimvoorjou.nl
NFG lidnummer: 8543
RBCZ licentienummer: 170677R
SKJ nummer: 140002027

Kvk nr.: 66542189
AGB praktijkcode: 90062567
AGB zorgverlenercode: 90103172