FAQ


Veel gestelde vragen

De integratieve therapeut kijkt naar het kind vanuit verschillende invalshoeken. Zo wordt gekeken naar lichamelijke oorzaken, aanwezige stress, aangeleerd gedrag, beperkende gedachtes en overtuigingen, onverwerkte gebeurtenissen en de invloed van het gezin en omgeving.

Psychosociale therapie: is een therapievorm gericht op het oplossen van problemen met gevoelens en gedachten en/of de sociale vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen omgaan met mensen en verschillende omstandigheden in het leven.
Cognitieve therapie: is een vorm van psychotherapie die is gebaseerd op het idee dat psychische klachten voortvloeien uit de gedachten die mensen hebben ten opzichte van hun problemen. Gedachten, veronderstellingen en overtuigingen hebben grote invloed op ons gevoel en gedrag.
Systeemtherapie: is een therapievorm gericht op het gezin en familie of eventueel ook andere groepen waartoe iemand behoort en waarin iemand functioneert met problemen.
Gedragstherapie: is een therapievorm waarvan het uitgangspunt van de behandeling is dat ongewenst gedrag is aangeleerd en dus ook weer kan worden afgeleerd.
Ontspanningstherapie: is een therapievorm gericht op het bewust worden en leren hanteren van lichamelijke en mentale gespannenheid door middel van aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling.
Speltherapie: is een therapievorm waarin problemen tot uitdrukking komen, waarover moeilijk of niet gepraat kan worden. Tijdens het spelen herbeleeft het kind opgedane ervaringen, geeft er betekenis aan en verwerkt ze.

Doorverwijzing via een huisarts is niet nodig, maar kan natuurlijk wel. Ouders kunnen ook op eigen initiatief een kinder- en jeugdtherapeut inschakelen. Ook vanuit de school kan dit advies gegeven worden.

Het is niet verstandig de therapie thuis te laten plaatsvinden, omdat er te weinig sprake is van privacy voor het kind. Bovendien is daar te veel afleiding voor het kind. De ruimte van de therapeut is veiliger, want hier kan het kind vrijuit praten en zichzelf zijn. Bovendien zijn daar ook alle benodigde materialen voor handen. Wanneer er een geschikte ruimte beschikbaar is, kan de therapie in overleg ook op school plaatsvinden. Voor sommige kinderen kan dit een veilige en vertrouwde omgeving zijn. Anderen willen de therapie juist niet daar, omdat ze zichzelf liever niet willen verantwoorden tegenover hun leeftijdsgenootjes.

Bij een therapeut krijgt een kind géén etiket opgeplakt, want een therapeut mag geen diagnose stellen. Wel kan een therapeut naar aanleiding van de therapie advies geven en eventueel doorverwijzen naar andere hulpverleners. De ouders en het kind bepalen zelf of ze daar dan iets mee willen doen.

Alles wat het kind de therapeut vertelt, blijft bij de therapeut. Dit is de onvoorwaardelijke basis van de vertrouwensrelatie, omdat het kind de mogelijkheid en de vrijheid moet hebben om te kunnen vertellen wat het dwarszit. Wel zal de therapeut naar ouders toe een vertaalslag maken en aangeven waar het kind last van heeft en hoe dit opgelost kan worden. Er zijn echter wel uitzonderingen hierop. Als de therapeut vermoedt dat het kind gevaar loopt, is deze verplicht om dit te melden aan kind en ouders.

Duim Voor Jou heeft helaas geen wachtruimte. Duim Voor Jou houdt er bij het plannen van afspraken rekening mee dat er voldoende tijdruimte zit tussen de geplande afspraken zodat privacy voldoende gewaarborgd wordt.

Bij Duim Voor Jou is het mogelijk om de factuur te voldoen middels een pinbetaling.

Duim Voor Jou in Veldhoven heeft tot op heden geen wachtlijst. Na aanmelding kunt u dus direct geholpen worden.

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op!
Ga naar contactpagina

Platanenlaan 21
5507 ME  Veldhoven

(+31) 6 5100 1943
info@duimvoorjou.nl
NFG lidnummer: 8543
RBCZ licentienummer: 170677R
SKJ nummer: 140002027

Kvk nr.: 66542189
AGB praktijkcode: 90062567
AGB zorgverlenercode: 90103172