Mijn kind vertelt niets

Ouders verzuchten regelmatig “Mijn kind vertelt niets”. Als het kind uit school komt, vragen ouders het kind hoe zijn schooldag was. Soms krijgen ze “Goed” te horen en vaak blijft het daarbij. Ouders blijven vragen, maar worden verder niet wijzer. Is hier iets aan de hand?

Mogelijk niet en mogelijk wel. Het kan zijn dat het kind introvert is en zelf veel nadenkt en overdenkt. Het heeft hier genoeg aan. Het verwerkt dingen op zijn eigen manier. Als het ergens vragen over heeft, zal het die vanzelf gaan stellen. Mogelijk krijg je weken later ineens spontaan te horen wat het vandaag heeft meegemaakt. Het kind functioneert goed. Als ouder hoef je niets te doen.

Het kan ook zijn dat het kind iets niet durft te vertellen. Dat kan zijn omdat het iets meegemaakt heeft waarover het zich schaamt. Maar het kan ook zijn dat het bang is voor de reacties van zijn ouders. Vaak zie je aan de lichaamstaal en het gedrag van het kind dat er iets is. Het kan zijn dat zijn schoolprestaties minder worden. Als ouder de taak in actie te komen. Stel het kind op zijn gemak en vertel hem dat het altijd goed is als hij iets vertelt, waarover het ook gaat. Dat hij het altijd bij jullie, ouders, kwijt kan. Biedt hem veiligheid en laat hem weten dat hij een eigen mening mag hebben.

Maar nog interessanter is het te kijken naar wiens behoefte er niet vervuld wordt. Is het namelijk altijd nodig dat je kind vertelt over zijn dag? Zou het kunnen dat de behoefte van ouders niet vervuld worden, doordat het kind niets vertelt? Wat hebben ouders nodig, dat hun kind moet vertellen? Dus: dient het het kind of dient het de ouders dat het kind gaat vertellen?

Als je als ouders deze vraag helder hebt, bekijk de situatie dan nogmaals. Functioneert het kind goed? Zijn er gedragsproblemen? Zo niet, laat het kind dan in zijn waarde, bied veiligheid en respecteer zijn eigen mening. En tenslotte: bedwing je mogelijke nieuwsgierigheid. Succes! En kom je er niet uit, dan staat Duim Voor Jou, praktijk voor psychosociale kinder- en jeugdtherapie in Veldhoven altijd klaar om met je mee te kijken!

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op!
Ga naar contactpagina

Platanenlaan 21
5507 ME  Veldhoven

(+31) 6 5100 1943
info@duimvoorjou.nl
NFG lidnummer: 8543
RBCZ licentienummer: 170677R
SKJ nummer: 140002027

Kvk nr.: 66542189
AGB praktijkcode: 90062567
AGB zorgverlenercode: 90103172