Boosheid bij kinderen

Boosheid bij kinderen komt vaak voor. Hoe ga je daar als ouders het beste mee om? Sommige ouders worden wanhopig als hun kind steeds maar weer boos wordt. Ze hebben alles al geprobeerd om de lieve vrede in huis te bewaren, maar het lukt ze niet.

Hoe ontstaat boosheid?

Boosheid bij kinderen ontstaat vaak door frustratie of kwetsing. Een kind probeert bijvoorbeeld iets, maar het lukt niet. Of een ander kind doet het kind pijn. Ook de omgeving kan het kind boos maken. Denk maar aan een heel druk feest, waar het erg warm is. Maar ook het karakter van het kind kan een oorzaak zijn. Wat heeft het al meegemaakt in zijn leven? Of is het kind snel overprikkeld?

Al deze oorzaken kunnen maken dat een kind boos wordt en dat is goed. Je boosheid uiten is een natuurlijke en gezonde reactie om met je gevoel om te gaan. Belangrijk is wel dat het kind leert dat het zijn boosheid moet richten op diegene of datgene wat hem boos heeft gemaakt.

Hoe uit je boosheid?

Kinderen moeten vaak nog leren hoe ze hun boosheid mogen uiten. Ouders zijn daarin hun grote voorbeeld. Dus kijk als ouder eens naar jezelf en vraag je af hoe jij je boosheid uit. Misschien ligt daar de oplossing wel. Als een ander je iets aangedaan heeft, is het belangrijk hem dat duidelijk te maken. Leef je wel in in de gevoelens van de ander, zodat je de situatie beter kunt begrijpen.

Hoe ga je als ouder goed om met de boosheid van je kind?

Erken bij je kind dat het boos is nu en dat dat oké is. Troost je kind en blijf zelf als ouder wél rustig. Je kind zal daardoor ook eerder kalmeren en beter in staat zijn naar je te luisteren. Een handige en effectieve manier is om eerst feitelijk te benoemen wat er is gebeurd. Je kunt als ouder hierin voor je kind heel helpend zijn. Leer je kind zonder in te vullen of zonder meningen dit te vertellen. Daarna help je je kind te benoemen wat het met hem deed. Welke gevoelens gingen hierbij spelen? Vervolgens help je je kind te benoemen waar het nu eigenlijk behoefte aan heeft, zodat hij daarna eventueel aan de ander kan vragen hiermee rekening te houden.

Leertaken in relatie met boosheid

Kinderen hebben vaak nog iets te leren als ze snel boos worden. Zo kan het misschien nog niet met teleurstelling of verlies omgaan, of met onrecht of een andere mening. Maar het heeft misschien ook moeite met verandering, een weerwoord, een “nee”, een afspraak die niet nagekomen wordt, op zijn beurt wachten, spelregels volgen of vals spelen. Kinderen mogen dan nog leren hoe ze zichzelf kunnen beheersen en op een goede manier hun boosheid mogen uiten.

Houd de sfeer in huis gezellig en bel, want je hoeft het niet alleen te doen! Duim Voor Jou, praktijk voor psychosociale kinder- en jeugdtherapie in Veldhoven, biedt persoonlijk passende hulp.

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op!
Ga naar contactpagina

Platanenlaan 21
5507 ME  Veldhoven

(+31) 6 5100 1943
info@duimvoorjou.nl
NFG lidnummer: 8543
RBCZ licentienummer: 170677R
SKJ nummer: 140002027

Kvk nr.: 66542189
AGB praktijkcode: 90062567
AGB zorgverlenercode: 90103172