Kinderen en terrorisme

Het is een slechte combi: kinderen en terrorisme. Toch zien kinderen regelmatig op tv en sociale media de gevolgen van terroristische aanslagen. En dat heeft een grote impact op hen. Sommigen worden verdrietig, anderen angstig en weer anderen boos. Hoe kunnen we het beste reageren op deze emoties van kinderen?

Ten eerste is het zo dat alle emoties en gevoelens er mogen zijn. Het is normaal om bang, boos of bedroefd te zijn na het zien van zo’n heftig nieuwsbericht. Dus accepteer deze gevoelens bij je kind. Soms kunnen deze gevoelens wat langer aanwezig zijn. Accepteer dat ook. Zeg niet dat het nu wel over moet zijn met zijn gevoelens, maar heb geduld. Met het toelaten van emoties kunnen kinderen het slechte nieuws een plek geven.

Ten tweede kun je hetgeen wat je kind gehoord of gezien heeft met hem bespreken. Doe dit niet vlak voor bedtijd. Vraag specifiek naar wát het gehoord en gezien heeft. Luister goed naar hem, zodat je niet gaat invullen. Geef eerlijk antwoord op vragen van je kind en doe dit passend bij de leeftijd. Blijf bij de feiten. Durf het ook te zeggen als je het antwoord niet weet. Houd geen dingen geheim voor je kind, want het krijgt dingen toch wel mee via de media.

Ten derde kun je je kind vertellen dat de kans heel klein is dat zoiets in zijn omgeving gebeurt. Vertel je kind ook dat het niet betekent dat het overal onveilig is. Leg uit wat terrorisme is en wat de beweegredenen hiervan kunnen zijn. Ook dit doe je weer passend bij de leeftijd van je kind. Vertel geen onnodige, gruwelijke details.

Ten vierde kun je je kind vertellen dat bijna iedereen terrorisme afkeurt. Leg je kind uit dat er veel veiligheidsdiensten zijn die alles doen om aanslagen te voorkomen. Vertel ook dat er na een aanslag altijd veel hulpverleners zijn om mensen te helpen.

Ten vijfde kun je als ouders ervoor zorgen dat je kind niet de hele tijd geconfronteerd wordt met terrorisme. Kijk niet naar het journaal in het bijzijn van je kind en zorg dat ze geen beelden op YouTube kunnen bekijken.

Helpt dit alles onvoldoende, schroom dan niet Duim Voor Jou, praktijk voor psychosociale kinder- en jeugdtherapie in Veldhoven, in te schakelen.

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op!
Ga naar contactpagina

Platanenlaan 21
5507 ME  Veldhoven

(+31) 6 5100 1943
info@duimvoorjou.nl
NFG lidnummer: 8543
RBCZ licentienummer: 170677R
SKJ nummer: 140002027

Kvk nr.: 66542189
AGB praktijkcode: 90062567
AGB zorgverlenercode: 90103172