Liegende kinderen

Liegende kinderen, de grote schrik van veel ouders. Als ouders ontdekken dat hun kind liegt, reageren ze vaak boos en bestraffend. Als het de eerste keer betreft is dat goed, want het kind moet immers leren dat liegen niet acceptabel is. Met boosheid maak je duidelijk dat er een grens is overschreden en met straf leer je het kind de consequenties van hun gedrag. Belangrijk is om de leeftijd van je kind in ogenschouw te nemen bij je reactie.

De gewetensontwikkeling van een kind komt op gang tussen de zevende en tiende levensjaar. Voor die tijd, vanaf 0 tot 4 jaar, staat het ego van het kind centraal en zal het kind alles doen om in de eigen behoeften te voorzien. Een kind van 4 tot 6 jaar begrijpt al beter wat er van hem verwacht wordt, omdat ze weten wat de consequenties zijn als ze niet luisteren. Een kind van 7 tot 10 jaar accepteert niet zonder meer dat ouders de baas zijn en gaan onderhandelen. Op deze leeftijd kunnen kinderen nog niet goed argumenten geven en verschillende afwegingen maken. Vanaf 11 jaar hebben kinderen een redelijk ontwikkeld moreel besef. De normen en waarden die van huis zijn meegegeven zullen nu door hen getoetst gaan worden. Dit is nodig om hun eigen zelfstandigheid te kunnen ontwikkelen.

Om het geweten goed te kunnen ontwikkelen heb je allereerst kennis nodig. Je moet immers weten wat de regels zijn. Ten tweede heb je empathisch vermogen nodig. Je moet in kunnen voelen wat jouw gedrag voor iemand anders betekent. Ten derde moet je een gepaste reactie kunnen geven. Je moet dus een welgemeend sorry kunnen zeggen en kunnen vragen hoe je het weer goed kunt maken.

Verder is het geven van het goede voorbeeld het beste wat je als ouders kunt doen. Dus kijk als ouder eens naar jezelf en hoe je met liegen omgaat. Vertel je wel eens een leugen om bestwil? Bijvoorbeeld: Als je je spinazie niet opeet, word je nooit sterk. Vertel je trots dat je van de verzekering geld krijgt voor je mobiele telefoon, die helemaal niet kapot is? Gevolg kan zijn dat kinderen jouw oneerlijke gedrag gaan kopiëren en tevens zich niet verplicht voelen jou de waarheid te vertellen als je hen zelf ook voorliegt.

Wat doe je als ouder als je het kind betrapt op een leugen? Ga het kind niet vragen of het gelogen heeft, maar confronteer het kind met het feit dát het gelogen heeft. Vraag naar hoe het komt dat het kind gelogen heeft. Maak verder duidelijk dat je dit gedrag afkeurt. Als het kind zijn excuses aanbiedt en de waarheid gaat vertellen, geef het dan een compliment voor zijn eerlijkheid. Zo geef je een positieve draai aan een negatieve gebeurtenis en wordt de kans kleiner dat het kind nog vaker zal liegen.

Vind je dit als ouder lastig en heb je behoefte aan begeleiding hierbij? Duim Voor Jou, praktijk voor psychosociale kinder- en jeugdtherapie in Veldhoven, helpt graag.

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op!
Ga naar contactpagina

Platanenlaan 21
5507 ME  Veldhoven

(+31) 6 5100 1943
info@duimvoorjou.nl
NFG lidnummer: 8543
RBCZ licentienummer: 170677R
SKJ nummer: 140002027

Kvk nr.: 66542189
AGB praktijkcode: 90062567
AGB zorgverlenercode: 90103172