Rechten van het kind

De rechten van het kind, daar staan we als ouders niet iedere dag bij stil. We voeden onze kinderen op met liefde en met de beste bedoelingen. We zorgen iedere dag voor ze en leren ze spelenderwijs om uit te groeien tot zelfstandige volwassenen. Dat kost ouders veel tijd en geduld, geld en energie. Omdat de meeste kinderen gelukkig erg gewenst zijn en uit liefde geboren, gaat het opvoeden vaak goed. Helaas komt het ook voor, dat er iets in het leven van ouders of kind gebeurt, waardoor het moeilijker wordt het kind een goede opvoeding te geven.

Voorbeelden zijn: echtscheiding van ouders, een gehandicapt kind, overlijden van een ouder, ouder met een ernstige ziekte, verlies van inkomen van ouder/armoede, niet verwerkt trauma van een ouder, verlies van een broertje of zusje, een niet gewenst kindje, enz. Hierdoor kunnen mogelijk de rechten van het kind in gevaar komen. Daarom is er in 1990 een internationaal verdrag opgesteld inzake de rechten van het kind. Hierin zijn veertig artikelen opgenomen.

Rechten van het kind

Enkele van de rechten van het kind zijn:

  • Recht op een naam en een nationaliteit.
  • Recht op leven bij ouders en omgang met beide ouders, als deze gescheiden zijn.
  • Recht op onderwijs en informatie.
  • Recht op recreatie.
  • Bescherming tegen kinderarbeid, drugs, seksueel misbruik en kindermishandeling.
  • Bescherming tegen ontvoering en mensenhandel.
  • Verantwoordelijkheden van ouders. Beiden zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Het belang van het kind staat hierbij voorop.
  • Recht op privacy.
  • Recht op gezondheidszorg. Hieronder vallen ook voldoende en gezonde voeding en hygiëne.

Welke rechten vindt u als ouder belangrijk en spreekt u het meest aan? En bij welke rechten staat u niet direct stil, maar vindt u goed om weer eens te lezen? Wilt u uzelf bewust worden van waar u accenten legt in de opvoeding en waar u mogelijk wat minder aandacht aan schenkt? Kijk dan eens op https://www.cmo.nl/vncanon/pdf/kinderrechtenverdrag.pdf. Want kinderen zijn toch ook uw meest kostbare “bezit”?

Duim Voor Jou, praktijk voor psychosociale kinder- en jeugdtherapie in Veldhoven, heeft aandacht voor de rechten van alle kinderen in de therapiepraktijk.

 

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op!
Ga naar contactpagina

Platanenlaan 21
5507 ME  Veldhoven

(+31) 6 5100 1943
info@duimvoorjou.nl
NFG lidnummer: 8543
RBCZ licentienummer: 170677R
SKJ nummer: 140002027

Kvk nr.: 66542189
AGB praktijkcode: 90062567
AGB zorgverlenercode: 90103172