Angst bij kinderen

Angst bij kinderen komt regelmatig voor. Vaak is de angst tijdelijk. Soms duurt de angst langer en wordt het als lastig en vervelend ervaren. Dat geldt vaak voor ouders en omgeving, maar ook voor het kind zelf dat angstig is.

Op elke leeftijd komen angsten voor, die bij de desbetreffende levensfase horen. Niets om je zorgen over te maken. Maar soms blijven angsten bestaan. Dit kan komen door wat het kind eerder in zijn leven heeft meegemaakt of door hoe jij je als ouder gedraagt als je zelf angstig bent.

De volgende tips kunnen helpen om angst bij kinderen weg te nemen.

  • Schenk niet te veel aandacht aan de angst. De meeste dingen zijn een kwestie van gewoon doen.
  • Vermijd niet de spannende situaties voor je kind, maar neem ze ermee naartoe. Zo kan je kind eraan wennen.
  • Kondig spannende zaken op tijd aan en praat er samen over.
  • Geef je kind een eerlijk beeld over de spannende situatie. Praat dus zowel over de positieve als negatieve dingen.
  • Praat over spannende dingen positief. Zo geef je je kind de kans te laten zien dat het heel dapper is, als het deze dingen aangaat.
  • Geef zelf het goede voorbeeld en ben dapper.
  • Neem de angst van het kind serieus en ontken het niet. Maak de angst ook niet groter.
  • Als je kind niet durft, bedenk dan samen welke kleine, haalbare stappen het al wél durft.
  • Geef je kind de ruimte om zijn kleine stappen in zijn eigen tempo te laten nemen. Moedig aan en steun waar nodig.
  • Geef je kind een compliment op de inspanning en de moed.

Heel soms gaan angsten niet vanzelf over. Dan is het goed om hulp te vragen om zo te voorkómen dat je kind misschien een angststoornis gaat ontwikkelen. Een angststoornis kenmerkt zich doordat de angst een lange periode duurt, de angst niet meer past bij de leeftijd van het kind en het kind hierdoor belemmerd wordt in zijn ontwikkeling. Duim Voor Jou, praktijk voor psychosociale kinder- en jeugdtherapie in Veldhoven, biedt persoonlijk passende hulp hierbij.

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op!
Ga naar contactpagina

Platanenlaan 21
5507 ME  Veldhoven

(+31) 6 5100 1943
info@duimvoorjou.nl
NFG lidnummer: 8543
RBCZ licentienummer: 170677R
SKJ nummer: 140002027

Kvk nr.: 66542189
AGB praktijkcode: 90062567
AGB zorgverlenercode: 90103172