Welke opvoedstijl hanteren jullie?

Als ik ouders vraag: “Welke opvoedstijl hanteren jullie?” denken ze diep na. Een opvoedstijl gaat over de mate waarin ouders hun kind accepteren, ondersteuning bieden, controle uitoefenen en regels stellen.

Ouders voeden hun kinderen op naar eer en geweten en met de beste bedoelingen. De opvoedstijl van ouders is echter altijd van invloed op het gedrag van hun kind. Als je kind langdurig lastig gedrag vertoont, is het raadzaam als ouders eens te kijken naar jullie manier van opvoeden. Mogelijk helpt een aanpassing daarin het gedrag van je kind positief te veranderen.

Men onderscheidt grofweg vier opvoedstijlen:

  1. Autoritaire opvoeding: hoge mate van controle en koel. Deze is oudergericht. Hier wordt veel gestraft en er is weinig begrip voor behoeftes en gevoelens van het kind.
  2. Verwaarloosde/onverschillige opvoeding: lage mate van controle en koel. Deze is oudergericht. Het kind wordt min of meer aan zijn lot overgelaten.
  3. Autoritatieve/democratische opvoeding: grote mate van controle en warm. Deze is kindgericht. Het kind wordt redelijk vrij gelaten, maar ook gestraft indien nodig. Hier zijn verantwoording en overleg belangrijk en zijn er warme en hartelijke contacten.
  4. Permissieve/toegeeflijke opvoeding: lage mate van controle en warm. Deze is kindgericht. Hier wordt weinig tot niet gestraft en is er weinig controle en zijn er weinig grenzen. Er wordt rekening gehouden met wensen en gevoelens van het kind.

Herken je je opvoedstijl in bovenstaande tekst? En met welke opvoedstijl zijn jullie, ouders, zelf als kind opgevoed? Wat hiervan geef je bewust of onbewust door aan je kinderen en wat juist niet? Welke gevolgen heeft dit voor de persoonlijkheidsontwikkeling van je kinderen? En hoe beïnvloedt dit hun gedrag? Voed je alle kinderen op dezelfde manier op? Bewustwording van je eigen opvoedstijl maakt het mogelijk hierop te reflecteren. Deze reflectie kan een aanzet zijn tot eventuele veranderingen.

Ook belangrijk is om even na te denken over het feit of jullie als ouders één team vormen als opvoeders. Daarmee bedoel ik of jullie dezelfde normen en waarden hanteren. Kinderen weten namelijk feilloos bij wie ze moeten zijn als ouders hierin verschillen. Ze zullen ouders dan ook tegen elkaar uitspelen. Want wie herkent niet de opmerking van zijn kind: “Maar van mama mag het wél!”. En net zo belangrijk is het consequent zijn in de opvoeding. Zeg dus niet drie keer “nee” om later toch te bezwijken en “ja” te zeggen. Zeg niet vandaag dat je kind een mes mag gebruiken tijdens het eten terwijl dat dat morgen niet meer mag.

Dus: Welke opvoedstijl hanteren jullie? Neem vrijblijvend contact op met Duim Voor Jou, praktijk voor psychosociale kinder- en jeugdtherapie in Veldhoven. Ik kijk graag met jullie mee hoe kleine aanpassingen hierin positieve gevolgen voor het gedrag van jullie kind kunnen hebben!

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op!
Ga naar contactpagina

Platanenlaan 21
5507 ME  Veldhoven

(+31) 6 5100 1943
info@duimvoorjou.nl
NFG lidnummer: 8543
RBCZ licentienummer: 170677R
SKJ nummer: 140002027

Kvk nr.: 66542189
AGB praktijkcode: 90062567
AGB zorgverlenercode: 90103172