Overgang naar de middelbare school

Nog even en dan begint de zomervakantie! En daarna komt de overgang naar de middelbare school. Een nieuwe stap voor de “achtste-groepers” om naar “de middelbare” te gaan.

Sommige kinderen ervaren de overgang naar het middelbaar onderwijs als een grote stap. Ze laten hun vertrouwde school achter zich en moeten starten op een nieuwe school met nieuwe kinderen, leraren, vakken en meer huiswerk. Dat is flink wennen. Ze waren op de basisschool de oudsten en op de nieuwe school ineens weer de jongsten. Er wordt van hen meer zelfstandigheid gevraagd: een grotere afstand fietsen en dat soms (in het begin) alleen. Elke dag een zware boekentas vullen en meedragen naar steeds een ander lokaal.

Ook het reilen en zeilen op de nieuwe, grotere school moeten kinderen veel meer zelf uitzoeken: een lesrooster met elk uur een ander vak en een andere leraar. Er zullen nieuwe vriendjes gemaakt worden, wat tijd kost. Als ouder moet je je kind meer gaan loslaten. Kinderen moeten problemen meer zelf op gaan lossen, waar vroeger ouders dat nog voor hen deden. Voor sommige kinderen is deze stap extra moeilijk. Dat kan komen doordat zij bijvoorbeeld op de basisschool gepest zijn, een vorm van autisme hebben, een beetje angstig aangelegd zijn of een laag zelfbeeld hebben. Zo kan de schoolovergang voor zowel kind als ouders een spannende tijd zijn.

Tips

Tips om de overgang wat soepeler te laten verlopen zijn:

  • Sluit de basisschoolperiode goed af. Laat het kind afscheid nemen van onderwijzers en vriendjes die hij mogelijk minder of niet meer gaat zien.
  • Bezoek open dagen van scholen, zodat het kind de sfeer kan proeven en een afgewogen keuze kan maken. Ook kunnen zijn vragen daar beantwoord worden, waardoor hij niet een verkeerd beeld krijgt van een school. Mogelijk kan hij een proefles of een introductiedag bijwonen.
  • Als het kind een grotere afstand af moet gaan leggen naar de nieuwe school, oefen dit dan een paar keer met hem. Dat kan zijn door de busreis met hem samen te maken of door de nieuwe route alvast een paar keer met hem te fietsen. Dan hoeft hij zich hierover geen zorgen te maken tijdens de eerste schooldag.

Als het kind door nare ervaringen op de basisschool opziet tegen de start op de middelbare school, kan Duim Voor Jou helpen. Door hier met het kind over te praten en samen te kijken hoe het een zo soepel mogelijke schoolovergang kan maken, kan het zich snel prettig kan gaan voelen op zijn nieuwe school.

Wil jij met je ouders hulp bij jouw overgang naar de middelbare school? Neem dan contact op met Duim Voor Jou, praktijk voor psychosociale kinder- en jeugdtherapie in Veldhoven.

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op!
Ga naar contactpagina

Platanenlaan 21
5507 ME  Veldhoven

(+31) 6 5100 1943
info@duimvoorjou.nl
NFG lidnummer: 8543
RBCZ licentienummer: 170677R
SKJ nummer: 140002027

Kvk nr.: 66542189
AGB praktijkcode: 90062567
AGB zorgverlenercode: 90103172