Hechting van kinderen

Hechting van kinderen aan hun ouders is essentieel om te kunnen (over)leven.

Een hechtingsrelatie is een emotionele relatie die tussen kind en ouder opgebouwd wordt. Dit gebeurt op basis van ervaringen in de interactie. Dat wil zeggen: hoe men op elkaar reageert. Met andere woorden: ieder kind zoekt bescherming en hulp bij zijn ouders. Als ouders hier goed op reageren, dan kan het kind veilig aan hen hechten. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van de executieve functies. Hieronder vallen onder andere impulsbeheersing, concentratievermogen, flexibiliteit en prioriteiten stellen, het korte- en langetermijngeheugen en de persoonlijkheidsontwikkeling (o.a. zelfvertrouwen). Uit onderzoek is gebleken dat 65% van de kinderen veilig gehecht is.

Maar dat betekent dus ook dat 35% van de kinderen in meer of mindere mate onveilig gehecht is. Jonge kinderen kunnen dan uit balans raken. Ze kunnen dan waakzaam, over-alert of huilerig worden. Maar ook kunnen zij slaap- of eetproblemen ontwikkelen. Bij onveilige hechting is er echter een verstoring in de interactie tussen kind en ouders geweest. Vaak spelen factoren van buitenaf hierbij een rol. Denk hierbij aan vroeggeboorte, moeilijke zwangerschap, familieproblemen en onveilige hechtingspatronen van ouders zelf.

Kwetsbare momenten en gevoelige periodes voor hechting van kinderen aan hun ouders zijn bijvoorbeeld:

 • De kinderwens
 • De conceptie
 • De innesteling
 • Ontdekken dat je zwanger bent
 • De zwangerschap
 • De geboorte
 • Het adoptieproces: ouders nemen het kind onvoorwaardelijk aan als hún kind

Hoe kan een onveilige hechting zich bij een kind uiten?

Kenmerken van onveilige hechting van kinderen

Kenmerken in gedrag kunnen dan zijn:

 • Druk en chaotisch
 • Snel boos en/of agressief
 • Aangepast gedrag
 • Twee gezichten: thuis anders dan op school
 • Erg lichamelijk aanhankelijk
 • Teruggetrokken
 • Oppervlakkig contact
 • Gespannen, nerveuze indruk
 • Manipuleren binnen relaties
 • Aantrekken en afstoten van andere kinderen
 • Weinig vaste relaties, veel vluchtige contacten
 • Wantrouwen naar volwassenen
 • Problemen met het aanvaarden van gezag

Kenmerken met betrekking tot leren kunnen dan zijn:

 • Rekenproblemen
 • Beperkt inzicht in oorzaak en gevolg
 • Concentratieproblemen
 • Weinig belangstelling voor leren, de school en de toekomst
 • Wisselende of geringe motivatie
 • Faalangst
 • Gaat niet zuinig om met materiaal
 • Moeite met plannen en tijdsverloop

Als er effectieve hulp geboden wordt, kunnen hechtingsproblemen aangepakt worden. Zo kan dan de schade aan het kind beperkt worden om erger te voorkomen. Wacht daarom niet langer en neem vrijblijvend contact op met Duim Voor Jou, praktijk voor psychosociale kinder- en jeugdtherapie in Veldhoven.

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op!
Ga naar contactpagina

Platanenlaan 21
5507 ME  Veldhoven

(+31) 6 5100 1943
info@duimvoorjou.nl
NFG lidnummer: 8543
RBCZ licentienummer: 170677R
SKJ nummer: 140002027

Kvk nr.: 66542189
AGB praktijkcode: 90062567
AGB zorgverlenercode: 90103172