Complimenten geven

Complimenten geven: welke complimenten geef je en hoe doe je dat handig?

Tips bij complimenten geven

Een compliment krijgen is niet alleen heel erg fijn, maar het helpt ook bij de vorming van je zelfbeeld. Tenminste als je een compliment krijgt op identiteitsniveau. Deze complimenten worden rechtstreeks in het onbewuste van de ontvanger verankerd, waardoor de ontvanger er ook profijt van heeft op momenten waarop hij er niet bewust aan terugdenkt. Ook kun je complimenten ontvangen op gedragsniveau. Zulke complimenten zullen de motivatie van de ontvanger gaan versterken waardoor hij dit gedrag vaker zal laten zien. Hiermee krijgt hij meer zelfvertrouwen en een beter zelfinzicht.

Zorg bij het geven van complimenten aan je kind dat ze gemeend en geloofwaardig zijn. Geef het compliment ook direct volgend op zijn positieve gedrag. Overdrijf niet in het aantal complimenten wat je geeft. Helpend voor het kind is ook dat je niet alleen het compliment geeft, maar daar ook aan toevoegt welke inspanning hij daarvoor heeft moeten doen en met welk resultaat. En als je dan ook bijvoorbeeld op het schoolplein of aan de telefoon in het bijzijn van je kind iemand anders vertelt over zijn goede inspanning, werkt dat nog sterker door bij het kind. Dit positief belonen geeft je kind een fijn gevoel, bevordert zijn prestaties, geeft hem het gevoel serieus genomen te worden en maakt het leren makkelijker en leuker. Dit alles draagt weer bij een een positief zelfbeeld.

Complimenten geven en ontvangen is heel waardevol. Daarom heet Duim Voor Jou niet voor niets zo! De naam zelf draagt het compliment in zich naar het kind en ouders toe bij een begeleidingstraject. Hulp durven vragen, je kwetsbaar op durven stellen en durven kijken naar jezelf: daar is moed voor nodig. Dat alleen is al een compliment waard!

Meer weten? Neem dan contact op met Duim Voor Jou, praktijk voor psychosociale kinder- en jeugdtherapie in Veldhoven.

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op!
Ga naar contactpagina

Platanenlaan 21
5507 ME  Veldhoven

(+31) 6 5100 1943
info@duimvoorjou.nl
NFG lidnummer: 8543
RBCZ licentienummer: 170677R
SKJ nummer: 140002027

Kvk nr.: 66542189
AGB praktijkcode: 90062567
AGB zorgverlenercode: 90103172