Authentiek zijn

Authentiek zijn is een belangrijke waarde in mijn praktijk. Maar wat betekent dat eigenlijk?

Authentiek betekent: echt, betrouwbaar, niet vervalst, geloofwaardig, waarachtig. Authentiek zijn in gedrag betekent dat je jezelf kunt zijn en congruent bent in je denken en doen. En authentiek zijn is ook trouw zijn aan jezelf en handelen vanuit je eigen drijfveren.

Helaas is niet iedereen altijd zichzelf. Vaak spelen mensen rollen of gedragen zich naar verwachtingen van anderen. Maar waarom dan? Omdat de maatschappij, wij allemaal dus, dat verwachten én omdat we bang zijn veroordeeld te worden als we “anders” doen. Zijn mensen die zich authentiek gedragen dan egoïsten? Nee, zeker niet. Authenticiteit is echter geen vrijbrief om met niemand rekening te houden. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen mensen vaak tot overeenstemming komen, waarbij ze toch trouw aan zichzelf blijven en tegelijkertijd rekening houden met de ander.

Ieder mens wordt authentiek geboren, maar verliest in de loop van het leven hiervan stukjes. Vaak komt dit door conflictsituaties. Een kind van gescheiden ouders zal vaak de goede sfeer in hun huis willen bewaren. Daarom zal het wenselijk gedrag gaan laten zien, ten koste van zijn eigen verdriet en onmacht. Een puber kan zijn geaardheid gaan onderdrukken om zijn ouders geen verdriet te willen doen of om niet verstoten te worden, ten koste van zijn eigen gevoelens. Zulke kinderen drijven weg van hun eigen identiteit en komen hierdoor in conflict met zichzelf. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld een depressie of een burn-out.

Om dit te voorkómen is het wenselijk dat ouders het gedrag van hun kind herkennen. Ga als ouder met je kind in gesprek en luister vooral goed naar wat het te vertellen heeft. Maak samen afspraken over handiger gedrag. Dit geldt zowel voor het kind als voor de ouders. Zo kunnen ouders er bijvoorbeeld op letten geen ruzie met elkaar te maken waar het kind bij is.

Helaas zie ik regelmatig kinderen die niet zichzelf (hebben) kunnen zijn. Zij uiten deze onvrede vaak in lastig gedrag en worden dan aangemeld door ouders. Beide partijen zijn ongelukkig. Gelukkig kan Duim Voor Jou, praktijk voor psychosociale kinder- en jeugdtherapie in Veldhoven, dan hulp bieden! Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op!
Ga naar contactpagina

Platanenlaan 21
5507 ME  Veldhoven

(+31) 6 5100 1943
info@duimvoorjou.nl
NFG lidnummer: 8543
RBCZ licentienummer: 170677R
SKJ nummer: 140002027

Kvk nr.: 66542189
AGB praktijkcode: 90062567
AGB zorgverlenercode: 90103172